اسنپ راننده‌های تپسی را ‌دزدید؛ اسنپ با دسترسی به اطلاعات تماس راننده‌های تپسی به راننده‌های این شرکت پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است.

به گزارش فارس آگاه به نقل از صنعت‌صنف، شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به‌دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت با اشاره به جلسه ۵۵۵ شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه شرکت اسنپ براساس شکایت شرکت تپسی به رویه ضدرقابتی محکوم شده است.

سپهر دادجوی توکلی اضافه کرد: براساس شکایت تپسی شرکت اسنپ به‌دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به‌عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعلات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی براساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم شده است و باید جریمه پرداخت کند.

دادجوی توکلی گفت: به‌عبارت دیگر شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری کرده و به‌عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و به راننده‌ها پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضدرقابتی محکوم شده است باید جریمه نقدی پرداخت کند.

به‌گفته وی شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح رأی داد.