×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

خبر فوری

true
    امروز  چهارشنبه - ۳ مرداد - ۱۴۰۳  
true
true
مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • محمدرضا بهشتی و علی لاریجانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در دانشگاه تهران حضور دارند
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • محمدرضا بهشتی در حال قرائت فاتحه بر پیکر مرحوم دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در دانشگاه تهران است
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از مقابل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در مقابل موسسه اطلاعات تشییع و بدرقه شد
 • مریم معترف بازیگر و کارگردان تئاتر در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • محسن مهرعلیزاده در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در مقابل موسسه اطلاعات تشییع و بدرقه شد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در مقابل موسسه اطلاعات تشییع و بدرقه شد
 • سید رضا صالحی امیری در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن
 • در حاشیه مراسم موسسه اطلاعات از کتاب یادنامه استاد محمد علی اسلامی ندوشن رونمایی کرد
 • مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در مقابل موسسه اطلاعات تشییع و بدرقه شد
 • در حاشیه مراسم موسسه اطلاعات از کتاب یادنامه استاد محمد علی اسلامی ندوشن رونمایی کرد
 • حسین انوری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اصغر دادبه استاد فلسفه، و ژاله آموزگار پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارند
 • شهرام ناظری خواننده موسیقی اصیل ایرانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • ژاله آموزگار پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی در حال سخنرانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن است
 • شهرام ناظری خواننده موسیقی اصیل ایرانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • ژاله آموزگار پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • حجت السلام حجتی کرمانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • اصغر دادبه استاد فلسفه در حال سخنرانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن است
 • علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • شهرام ناظری خواننده موسیقی اصیل ایرانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • محمد جواد حق شناس در حال سخنرانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن است
 • عباس صالحی رئیس موسسه اطلاعات در حال سخنرانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن است
 • حجت الاسلام علوی وزیر پیشین اطلاعات در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • محمد جواد ظریف وزیر پیشین وزارت امور خارجه در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • سهیل محمودی، محمد جواد ظریف و حسن انوری در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارند
 • حسن انوری در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • پیروز حناچی و اسماعیل امینی در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارند
 • بهرام دبیری نقاش در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • محمد جواد ظریف وزیر پیشین وزارت امور خارجه در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • عباس صالحی رئیس موسسه اطلاعات در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • محمد جواد ظریف وزیر پیشین وزارت امور خارجه در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارد
 • محمد جواد ظریف وزیر پیشین وزارت امور خارجه و عباس صالحی رئیس موسسه اطلاعات در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن حضور دارند

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true